หน้าแรก » เครื่องจักร

เครื่องจักร

แชร์หน้านี้ Line

 

NO MACHINE BRAND CAPATITY Q'TY    
1 PRESS MACHINE AMADA 150 TONS 1    
2 PRESS MACHINE NAGAO 100 TONS 2    
3 PRESS MACHINE AMADA 80 TONS 2    
4 PRESS MACHINE AIDA 80 TONS 1    
5 PRESS MACHINE AIDA 75 TONS 1    
6 PRESS MACHINE WASINO 75 TONS 1    
7 PRESS MACHINE AUTOMA 60 TONS 1    
8 PRESS MACHINE AMADA 60 TONS 2    
9 PRESS MACHINE KOMATSU 45 TONS 1    
10 PRESS MACHINE AMADA 45 TONS 4    
11 PRESS MACHINE AMADA 35 TONS 1    
12 COMPRESSION RUBBER MACHINE - 50 TONS 3    
13 COMPRESSION RUBBER MACHINE - 150 TONS 1    
14 SPOT WELDING MACHINE PANASONIC 35 KVA 1    
15 SPOT WELDING MACHINE PANASONIC 50 KVA 1    
16 MILLING MACHINE SKYEY - 2    
17 DRILLING MACHINE KING, REX - 2    
18 PRECISION SURFACE GRINDING MACHINE - - 1    
19 LATHE MACHINE TAKISAWA - 1    
20 LASER MACHINE TTL - 1    
21 BENDING MACHINE YLM - 1    
22 WELDING ROBOT PANASONIC - 3    

เครื่องจักร

เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด Vernier Digital

Vernier Digital

เครื่องมือวัด Height Gauge

Height Gauge

เครื่องมือวัด Dial Torque Wrench

Dial Torque Wrench

เครื่องมือวัด Video Measuring Machine

Video Measuring Machine

เครื่องมือวัด Profile Projector

Profile Projector

เครื่องมือวัด Pin Gauge

Pin Gauge

เครื่องมือวัด CMM ARM

CMM ARM