บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนทางการเกษตรและสามารถออกแบบจัดทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด มีระบบการผลิตที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ติดต่อเรา

บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด

THAI SERVICE KONLAKAN GROUP CO., LTD.


ที่ตั้งสานักงาน และโรงงาน :
6/4 หมู่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร: 0-2004-0874, 098-5614494

E-mail : marketing@tskgroup.co.th