หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แชร์หน้านี้ Line

        บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด เริ่มผลิตชิ้นงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทำการจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับการปั๊มขึ้นรูปโลหะและการอัดขึ้นรูปยางเพื่อใช้ในชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนทางการเกษตรและสามารถออกแบบจัดทำแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดย บริษัท ไทย เซอร์วิส กลการ กรุ๊ป จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งการได้รับรองระบบคุณภาพนี้ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา

วิสัยทัศน์

        ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

  1. ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. ผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
  4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง